×

Το ευρωπαϊκό έργο: TRITON εντάσσεται στο πρόγραμμα Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους (85% Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 15% ΠΔΕ). Οι παράκτιες περιοχές της Απουλίας και της Δυτικής Ελλάδας πλήττονται από εκτεταμένη διάβρωση ακτών, τόσο λόγω φυσικών αιτίων (εκτεταμένες προσβολές, θυελλώδεις άνεμοι, υψηλά κύματα και ισχυρά ρεύματα), όσο και ανθρωπογενών, όπως η αστική επέκταση, η τουριστική ανάπτυξη, οι παράκτιες υποδομές. Παρά το Πρωτόκολλο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών (ICZM) στη Μεσόγειο που υπογράφηκε το 2008, εξακολουθούν να υφίστανται προβλήματα, τα οποία επηρεάζουν δυσμενώς τους ανθρώπους και τα οικοσυστήματα. Στο πλαίσιο του έργου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα προμηθευτεί και θα εγκαταστήσει στον Νομό Αχαΐας δύο Μετεωρολογικούς σταθμούς, δύο παλιρροιογραφικούς σταθμούς και ένα κυματογράφο (ωκεανογραφικό σταθμό) για την μελέτη του φαινομένου. Τα αποτελέσματα του έργου θα κοινοποιηθούν μέσω ενημερωτικών ημερίδων και ενημερωτικών δράσεων. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με φορέα υλοποίησης την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, συμμετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση του έργου. Οι υπόλοιποι εταίροι από την Ελλάδα είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών και ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ. Από την Ιταλία, η Περιφέρεια Απουλίας (επικεφαλής) και το Ευρωμεσογειακό Κέντρο για την Κλιματική Αλλαγή. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 24μηνη και θα ολοκληρωθεί στις 16 Απριλίου 2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι 858.489,59 ευρώ.

Κύριοι στόχοι του έργου:


The Apulian and Western Greece coastlines are facing significant erosion impacts due to natural causes (extended fetches, stormy winds, high waves and strong currents) and man-induced causes (such as urban expansion, touristic development and single-purpose coastal and/or watershed infrastructures). Despite the Protocol on Integrated Coastal Zone Management (ICZM) in the Mediterranean signed in 2008, the problems remain, affecting people and ecosystems: although the ICZM approach and principles are valid in both countries, there is a further need to support ICZM implementation. Triton is based on a system of cross border actions which will lead the project partners to develop a model of ICZM between Apulia and Western Greece capable to contribute at achieving the overall objective of creating decision support tools for Integrated Coastal Management Zone at local and regional level

Main Objectives:

Triton Laboratory efxini upatras RegWestGreece cmcc ARTIPUGLIA RegPuglia

×
Discover TRITON project
TRITON educational videos: Coastal planning in Patras
TRITON educational videos: Coastal planning in Apulia
TRITON educational videos: Coastal planning in Bari
TRITON educational videos: technical and geological issues
TRITON educational videos: Legislative issues and cross border cooperation
TRITON educational videos: EIB Funds for ICZM's intervention